تبلیغات
فایل کده دانشگاهی - مطالب ادمین وب
4kia.ir ****************************************************** ****************************************************** نفیس فایل nafisfile.com
پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری
نوشته شده توسط ادمین وب در ساعت 08:14 ب.ظ

پاورپوینت بها یابی برمبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری

فصل پنجم حسابداری مدیریت ادوارد بلوچر

به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش

 

نمونه ای از فعالیت های دارای ارزش افزوده و فاقد ارزش افزوده

ویژگی های فعالیت های باارزش افزوده پائین

Activity-Based costing/ management

مراحل و اهداف مدیریت بر مبنای فعالیت

ABC/Mمقایسه مفهوم اقلام بها و فرآیند در

تجزیه و تحلیل ارزش فرآیند (PVA)

Customer profitability Analysis

تجزیه و تحلیل سود آوری مشتری

نتایج CPA برای مدیران

 »
Rencher .Methods of multivariate analysis کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر
نوشته شده توسط ادمین وب در ساعت 08:14 ب.ظ

Rencher .Methods of multivariate analysis

کتاب زبان اصلی روشهای تحلیل چند متغیره ویرایش دوم اثر رنچر

یکی از منابع اصلی درس چند متغیره پیوسته و آزمون دکتری آمار زیستی

به تعداد 732 صفحه pdf

عنایت فرمایید این کتاب تماما به زبان اصلی می باشد.
»
پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان
نوشته شده توسط ادمین وب در ساعت 08:13 ب.ظ

پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان

راس ترجمه دکتر علی جهان خانی و مجتبی شوری

به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

مقدمه

اعتبار و حساب های دریافتنی

اجزای سیاست اعتباری

جریان های نقدی ناشی از اعطای اعتبار

سرمایه گذاری در حساب های دریافتنی

شرایط فروش ها

تجزیه و تحلیل سیاست اعتباری

سیاست اعتباری بهینه

تجزیه وتحلیل اعتبار مشتریان

سیاست وصول مطالبات

مدیریت موجودی کالا

ABC approach

روش مقدار مطلوب سفارش

میانگین موجودی ها در روش مقدار مطلوب

موجودی کالا در سیستم بهنگام


پاورپوینت مدیریت اعتبارات و موجودی کالا فصل یازدهم کتاب مدیریت مالی نوین استفان


»
پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی
نوشته شده توسط ادمین وب در ساعت 03:44 ب.ظ

پاورپوینت کامل اقتصادسنجی دکتر ابریشمی

به تعداد 22 فایل پاورپوینت قابل ویرایش - برای هر فصل بصورت فایل جدا

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فصل اول : ماهیت تحلیل رگرسیون به تعداد 16 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوم : تحلیل رگرسیون دومتغیره به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل سوم : مدل رگرسیون دو متغیره : مساله تخمین به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهارم : مدل نرمال : مدل رگرسیون خطی نرمال كلاسیك به تعداد 19 اسلاید قابل ویرایش

فصل پنجم: رگرسیون دو متغیره: تخمین فاصله‎ای و آزمون فرضیه به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

فصل ششم: گسترش مدل رگرسیون خطی دو متغیره به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفتم : تحلیل رگرسیونی چند متغیره ( مرکب ) : مسأله تخمین به تعداد 35 اسلاید قابل ویرایش

فصل هشتم: تحلیل رگرسیون چند متغیره (مركب): مسأله استنتاج آماری به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل نهم : روش ماتریسی مدل رگرسیون خطی به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

فصل دهم : همخطی به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

فصل یازدهم : ناهمسانی واریانس به تعداد 39 اسلاید قابل ویرایش

فصل دوازدهم : خودهمبستگی به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل سیزدهم : مدلسازی اقتصادسنجی I به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش

فصل چهاردهم: مدلسازی اقتصادسنجی II به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

فصل پانزدهم : رگرسیون بر روی متغیرهای موهومی به تعداد 29 اسلاید قابل ویرایش

فصل شانزدهم : رگرسیون برروی متغیروابسته موهومی به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش

فصل هفدهم : مدلهای خودرگرسیونی و با وقفه توزیعی به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش

فصل هجدهم : مدل‎های معادلات همزمان به تعداد 17 اسلاید قابل ویرایش

فصل نوزدهم : مسأله تشخیص به تعداد 36 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیستم : روش‎های معادلات همزمان به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیست و یکم : ایستایی، ریشه‎های واحد و هم انباشتگی به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

فصل بیست و دوم : اقتصاد سنجی سریهای زمانیII : پیش بینی با استفاده از مدلهایVAR و ARIMA به تعداد 27 اسلاید قابل ویرایش»


( تعداد کل صفحات: 172 )

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]
 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ