فایل کده دانشگاهی به فایلکده دانشگاهی خوش آمدید دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://collegefiles.mihanblog.com 2018-01-17T20:48:19+01:00 text/html 2018-01-15T15:47:21+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته http://collegefiles.mihanblog.com/post/635 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 15 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مقدمه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مبانی مدیریت زنجیره تامین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تاریخچه مدیریت زنجیره تامین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعاریف مدیریت زنجیره تامین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پنج عملكرد مدیریت زنجیره تامین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فرآیندهای اصلی مدیریت زنجیره تامین</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اثر شلاق چرمی</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/291327/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته</a></h3></div> text/html 2018-01-15T15:47:01+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته http://collegefiles.mihanblog.com/post/634 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد&nbsp;28 اسلاید&nbsp;تبدیل به pdf شده</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مشخصه های تولید دستی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مشخصه های تولید انبوه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نظام سنتی تولید</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ظهور تولید ناب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نگاهی به کارخانه تویوتا در دهه 50</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">فلسفه نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">سیستم تولیدی فشاری و کششی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">ویژگیهای سیستم کششی در نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">اهداف نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مزایای نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">موجودی در نظام سنتی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">موجودی در نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف ضایعات و اتلافات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">انواع&nbsp;ضایعات و اتلافات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">چیدمان کارخانه در&nbsp;نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تکنولوژی گروهی - ابزار تولید سلولی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شبکه سنتی تامین کنندگان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شبکه لایه ای تامین کنندگان بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">کیفیت در تولید بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تعریف و انواع کانبان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تغییرات لازم برای&nbsp;نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">محدودیتهای&nbsp;نظام بهنگام</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مکررا : عنایت فرمایید این فایل پاورپوینت تبدیل به pdf شده می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/291320/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA--JIT--%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت JIT نظام تولید به هنگام مربوط به درس مدیریت تولید پیشرفته</a></h3> text/html 2018-01-15T15:45:47+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت معرفی استارت آپ ها http://collegefiles.mihanblog.com/post/633 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">پاورپوینت معرفی استارت آپ ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Google</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Yahoo!</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Apple</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Microsoft</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Facebook</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">*Twitter</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.</span><div><font color="#333333"><br></font> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/39780/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7" target="_blank" title="پاورپوینت معرفی استارت آپ ها"><font size="4">پاورپوینت معرفی استارت آپ ها</font></a></div></div> text/html 2018-01-15T15:45:36+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد http://collegefiles.mihanblog.com/post/632 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شامل 110 تست با فرمت Pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">با پاسخ سوالات</span><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/39781/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF" target="_blank" title="نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد"><font size="4">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</font></a></div> text/html 2018-01-15T07:03:21+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد http://collegefiles.mihanblog.com/post/631 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">شامل 110 تست با فرمت Pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">با پاسخ سوالات</p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-74681-vasaya-emam.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد</a></h1> text/html 2018-01-15T07:02:43+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت معرفی استارت آپ ها http://collegefiles.mihanblog.com/post/630 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت معرفی استارت آپ ها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 33 اسلاید قابل ویرایش</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان</p><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Google</div><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Yahoo!</div><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Apple</div><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Microsoft</div><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Facebook</div><div style="transition: all 0.3s linear; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">*Twitter</div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">عنایت فرمایید این فایل به زبان اصلی می باشد.</p></div><div><br></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-74678-startup.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">پاورپوینت معرفی استارت آپ ها</a></h1></div> text/html 2018-01-14T06:51:38+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون http://collegefiles.mihanblog.com/post/629 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 15 فایل pdf برای پانزده جلسه کلاس درس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">با کیفیت عالی مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه اول : با موضوع stem cell به تعداد 10 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه دوم : با موضوع اریتروپویزیس و آنمی به تعداد 13 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه سوم : با موضوع آنمی به تعداد 11 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه چهارم و پنجم : با موضوع آنمی بیماریهای مزمن و آنمی همولیتیک به تعداد 12 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه ششم : با موضوع هموگلوبینوپاتی به تعداد 12 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه هفتم : با موضوع گلبولهای سفید به تعداد 4 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه هشتم : با موضوع اختلالات میلوپرولیفراتیو به تعداد 12 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه نهم : با موضوع لوسمی های حاد به تعداد 10 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه دهم : با موضوع لنفوم به تعداد 7 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه یازدهم : با موضوع اختلالات پلاسماسل به تعداد 14 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه دوازدهم : با موضوع اختلالات انعقادی به تعداد 10 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه سیزدهم : با موضوع ادامه اختلالات انعقادی به تعداد 13 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه چهاردهم : با موضوع ایمونوهماتولوژی به تعداد 8 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه جلسه پانزدهم : با موضوع هیپو پرولیفراتیو به تعداد 10 صفحه pdf</span> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/39770/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86" target="_blank" title="جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون"><font size="4">جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون</font></a></div> text/html 2018-01-14T06:50:55+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب مجموعه تست های استانداردهای حسابداری http://collegefiles.mihanblog.com/post/628 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 107 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">تست های مربوط به 32 استاندارد حسابداری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب اساتید و دانشجویان ارشد رشته حسابداری</span><div><font color="#333333"><br></font> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/39771/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C" target="_blank" title="مجموعه تست های استانداردهای حسابداری"><font size="4">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</font></a></div></div> text/html 2018-01-14T06:50:31+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais http://collegefiles.mihanblog.com/post/627 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais - (نوزده فایل برای نوزده فصل کامل)</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و کنفرانس دنشجویان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">و همچنین مرور سریع و آمادگی ایام امتحانات</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">•بخش 1- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 1- مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 2- فعالیتهای اساسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 3- مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 4- پایگاه داده</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 5- اینترنت و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری</div></div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•بخش 2- کنترل و حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 6- تقلب رایانه ای</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 7- تکنیکهای سو استفاده و تقلب رایانه ای</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 8- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – امنیت اطلاعات</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 9- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصی</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 10- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای- پردازش جامع و دسترسی پذیری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 11- حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div></div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•بخش 3- کاربردهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 12- چرخه درآمد ، فروش و دریافتهای نقدی</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 13- چرخه مخارج ، خرید و پرداختهای نقدی</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 14- چرخه تولید</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 15- مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و و دستمزد</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 16- سیستم گزارشگری و دفتر کل</div></div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•بخش 4- طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 17- طراحی سیستم ، اجرا و بهره برداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 18- طراحی پایگاههای داده با استفاده از مدل REA</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">•فصل 19- استراتژی های توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;">به اطلاع میرساند همچنین در صورت نیاز فقط به فصل خاصی می توانید با سایت ازتباط بگیرید</div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><br></div><div class="O0" style="box-sizing: border-box;"><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px;"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/274693/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C--/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais</a></h3></div></div></div></div></div> text/html 2018-01-14T06:49:58+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی http://collegefiles.mihanblog.com/post/626 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بخش اول: &nbsp;مهمترین آرایه های ادبی در زبان فارسی به تعداد 10 صفحه و 23 آرایه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">بخش دوم: &nbsp;متون ادبی به تعداد 20 صفحه و بررسی شرح حال شعرا و همچنین آثار توضیح ابیات آنها</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">در مجموع 30 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/33182/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C---%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه فارسی پیش دانشگاهی و فارسی عمومی - دانشگاه آزاد اسلامی</a></h3> text/html 2018-01-14T06:49:32+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب مجموعه تست های استانداردهای حسابداری http://collegefiles.mihanblog.com/post/625 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 107 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تست های مربوط به 32 استاندارد حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان ارشد رشته حسابداری</p></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-74657-estandard-hesabdari.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</a></h1></div> text/html 2018-01-14T06:48:47+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون http://collegefiles.mihanblog.com/post/624 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 15 فایل pdf برای پانزده جلسه کلاس درس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">با کیفیت عالی مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه اول : با موضوع stem cell به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه دوم : با موضوع اریتروپویزیس و آنمی&nbsp;به تعداد 13 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه سوم : با موضوع آنمی به تعداد 11 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه چهارم و پنجم : با موضوع آنمی بیماریهای مزمن و آنمی همولیتیک به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;ششم&nbsp;: با موضوع هموگلوبینوپاتی به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;هفتم : با موضوع گلبولهای سفید به تعداد 4 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;هشتم : با موضوع اختلالات میلوپرولیفراتیو به تعداد 12 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;نهم : با موضوع لوسمی های حاد به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه دهم : با موضوع لنفوم به تعداد 7 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه یازدهم&nbsp;: با موضوع اختلالات پلاسماسل به تعداد 14 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;دوازدهم : با موضوع اختلالات انعقادی به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه سیزدهم : با موضوع ادامه اختلالات انعقادی به تعداد 13 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;چهاردهم : با موضوع ایمونوهماتولوژی به تعداد 8 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه جلسه&nbsp;پانزدهم : با موضوع هیپو پرولیفراتیو به تعداد 10 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><br></p><h1 style="text-align: center; margin: 5px; padding: 0px; font-size: 14px; color: rgb(170, 68, 62); font-family: Tahoma;"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-74654-khun.aspx" style="transition: all 0.3s linear; padding: 2px; color: red; font-size: 13px;">جزوه کلاسی فیزیوپاتولوژی خون</a></h1> text/html 2018-01-14T06:48:25+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه روانشناسی کودکان استثنایی http://collegefiles.mihanblog.com/post/623 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه روانشناسی کودکان استثنایی</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">جزوه کلاسی تایپ شده بسیار منظم و درس به درس</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">60 صفحه pdf -&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب جمع بندی و &nbsp;مرور امتحان پایان ترم</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/55247/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه روانشناسی کودکان استثنایی</a></h3></div> text/html 2018-01-13T15:46:50+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب معرفی سایت و کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی http://collegefiles.mihanblog.com/post/622 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">معرفی سایت و کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه - دست نوشته های کلاسی – پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل – مقاله - گزارش کارآموزی</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">کاردانی- کارشناسی - ارشد - دکتری</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">مجموعه مدیریت - حسابداری - روانشناسی - علوم تربیتی - اللهیات و حقوق - فلسفه و منطق - علوم اجتماعی - اقتصاد - فنی و مهندسی - علوم پزشکی - کامپیوتر - تربیت بدنی و علوم ورزشی - کشاورزی و منابع طبیعی - ریاضی و آمار - زبان و ادبیات فارسی - زبان های خارجی - تاریخ و فرهنگ - جغرافیا و اقلیم شناسی - علوم سیاسی&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">http://university20.4kia.ir</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">Telegram.me/academicfiles</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br></span></div><div><h1 style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-right: 10px; margin-left: 0px; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; font-size: 36px; margin-top: 7px !important; margin-bottom: 10px !important;"><a href="http://university20.4kia.ir/" title="آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی)" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; line-height: 1.1; font-size: 35px !important; margin-top: 7px !important; margin-bottom: 10px !important;"><font color="#3333ff">آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی</font></a><a href="http://university20.4kia.ir/" title="آفاق (دانلود فایل های دانشگاهی)" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255) !important; font-size: 35px !important; margin-top: 7px !important; margin-bottom: 10px !important;">)</a></h1></div> text/html 2018-01-13T06:58:13+01:00 collegefiles.mihanblog.com ادمین وب مجموعه تست های استانداردهای حسابداری http://collegefiles.mihanblog.com/post/621 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">به تعداد 107 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">تست های مربوط به 32 استاندارد حسابداری</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">مناسب اساتید و دانشجویان ارشد رشته حسابداری</p></div><div><br></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/290460/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">مجموعه تست های استانداردهای حسابداری</a></h3></div>